krakova_hola

Krakova hoľa – 1752 m n. m.

V masíve Krakova hoľa sa nachádzajú najhlbšie priepasti – Starý hrad, Javorová priepasť, Záskočská jaskyňa. Bohatý krasový systém Krakovej hole sa často považuje za najrozsiahlejší na Slovensku.

Viac informácií nájdete na https://www.visitliptov.sk/trasa/krakova-hola-z-lucok/